Zdeněk Břicháček

Osvobození 1, Město Albrechtice, PSČ 793 95
+ 420 608 900 207
muzeum.kocarku@seznam.cz ,brichacek6@seznam.cz

Rozšíření prostor

10.10.2015 10:37

Expozice našeho muzea byla rozšířena o nové prostory, které nám poskytl pan R. Král, kterému tímto děkujeme. Prostory se nachází v přízemí Golf Clubu na ulici Zámecká, asi 300 metrů od Minimuzea.